ΟΑΕΔ: Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων


Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

28.07.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων

28.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

28.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Μελών

ΠΑΡΟΧΟΙ

28.07.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων

28.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael