Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 ανέργων


Αναρτήθηκε την Πέμπτη στο www.oaed.gr ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης  μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», για 36.500 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Δείτε τα αποτελέσματα:


Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων 

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων 
23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων 
23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael