Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

https://i.imgur.com/kd1NScm.jpg


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 14η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 του Δήμου Βοΐου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και ΦΕΚ 3635/Β΄/27-08-2018).

2. Διαπίστωση ανάγκης αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων του Δήμου Βοΐου.

3. Μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, ΑμεΑ).

4. Εκμίσθωση ακινήτων (καταστημάτων, ξενώνα και γραφείου) ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία: «Κληροδότημα Αλεξάνδρου και Καλλιθέας Καρούτα».

5. Άσκηση ενδίκων μέσω κατά της αριθμ. 122/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.

6. Διαγραφή οφειλής του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Αλέξανδρου και Καλλιθέας Καρούτα»

7. Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με πολίτη.

8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και ΔΕΥΑΒ, με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της ΔΕΥΑΒ με την διάθεση ενός ατόμου από το Δήμο Βοΐου.

9. Έγκριση της αριθμ. 20/2020 απόφασης του Νομικού Προσώπου του Δήμου με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020»

10. Έγκριση εξαμηνιαίου διαχειριστικού απολογισμού κοινωνικού παντοπωλείου (Α΄ εξάμηνο 2020).

11. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτηγού οχήματος με ανατροπή, μικτού βάρους 3,5ton».

12. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικού χλοοκοπτικού βραχίονα με καταστροφέα και με κεφαλή κλαδέματος».

13. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιβατικών οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4x4)».

14. Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Βοίου».

15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ».

16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

17. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

18. Έγκριση αποτελέσματος κλήρωσης μελών Επιτροπής διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

19. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Τσοτυλίου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael
Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael