Δραματική διάσωση οδηγού από φλεγόμενο όχημα (βίντεο)