Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών - Εορτή Άγ. Νέου Οσιομάρτυς Παύλου εξ Αροάνιας Καλαβρύτων


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΑΠΟΨΙΣ

Οἱ Σεβασμιώτατοι νῦν Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος καὶ ὁ προκάτοχος αὐτοῦ κ. κ. Ἀμβρόσιος, κατόπιν τῶν ἐγγράφων τοῦ ΙΠΗΠΑ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 348/16.4.2020 καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 432/28.4.2020 (συνημμένως), λόγῳ τῶν γνωστῶν τρισαθλίων περιοριστικῶν μέτρων (περὶ αὐτῶν ἀναφερόμεθα εἰς τὰ δεκάδες πρόσφατα ἄρθρα μας – ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του) ὥρισαν τὴν ἀναβολὴν τῆς πανηγύρεως ἀπὸ τὴν προγραμματισθεῖσα ἡμερομηνία τῆς 16.5.2020 εἰς 26ην Σεπτεμβρίου 2020 ὁπότε εἶναι καὶ ἡ ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῶν προσκτισμάτων του...
η συνέχεια στην Φωτεινή Γραμμή