Β. Βόντσα: Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

ΘΕΜΑ:«Προετοιμασία  επαναλειτουργίας  σχολείων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης».ΣΧΕΤ.:το με αρ. πρωτ. 50434/ΓΔ4/02-05-2 0 2 0έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό και ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων (Γ’ Λυκείου στις 11 Μαΐου, Α’ και Β’ Λυκείου και Α’, Β’, Γ’Γυμνασίου στις 18 Μαΐου) οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και Λυκείων Π.Ε. Κοζάνης θα προσέλθουν στις 6 Μαΐουστις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος, για την αναγκαία προετοιμασία της επανόδου των μαθητών.Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταβάλλουμε όλοι μας κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό και τους μαθητές των σχολείων μας. Είναι επιβεβλημένη η προμήθεια σαπουνιών, χειροπετσετών μιαςχρήσης, δοχείων συλλογής και απόρριψης, αναγκαίας ποσότητας αντισηπτικών και λοιπού υλικούκαθώς και  η  διασφάλιση  της  δυνατότητας  καθαρισμού  των  σχολικών  κτηρίων  δύο  φορές  ημερησίως. 

Ήδη, σε  τηλεφωνικές  επαφές  με  τους  αρμόδιους  των  Δήμων  έχει  γίνει  αναφορά  τόσο  στηνπρομήθεια των απαραίτητων υλικών όσο και στη σταδιακή απολύμανση και στον καθαρισμό των σχολικών χώρων.Εν  αναμονή  νέων  εγκυκλίων  και  οδηγιών  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτωνγια την ομαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, εργαζόμαστε όλοι για την ασφαλή επάνοδο εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και παιδείας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
Δρ Βόντσα Βασιλική Φιλόλογος


Πηγη; Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης