Η διάταξη στην τάξη μετά το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)
Οι αποστάσεις που θα πρέπει κάθε παιδί από το άλλο, οι θέσεις για θρανία και καρέκλες και τα προβλήματα που εντοπίζουν καθηγητές και γονείς.
ant1news.gr