Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

https://i.imgur.com/BoAyW8t.jpg

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 22η του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοϊου έτους 2020.

2. Σύσταση Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης έργων και μελετών για το έτος 2020.

3. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ»

5. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ".

6. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ».

7. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

8. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ .

9. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Κατακύρωση της σύμβασης.

10. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Κατακύρωση της σύμβασης.

11. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΑΣΚΙΟΥ".

12. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

13. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τσοτυλίου.

14. Ψήφιση προϋπολογισμού και σχεδίου δράσης έτους 2020 του κληροδοτήματος με την επωνυμία : «Κληροδότημα Αθηνάς Γκιζιώτη».

15. Ψήφιση προϋπολογισμού και σχεδίου δράσης έτους 2020 του κληροδοτήματος με την επωνυμία : «Κληροδότημα Ελένης Γκαγκαράτσα».

16. Καθορισμός όρων ανακοίνωσης εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος με την επωνυμία: «Κληροδότημα Αλεξ. Καρούτα".

17. Απευθείας εκμίσθωση τμήματος γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Ελένης Γκαγκαράτσα».

18. Πρόσκληση υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου κληροδοτήματος «Αριστείδη Γάρου».

19. Πρόσκληση υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου κληροδοτήματος «Αθηνάς Γκιζιώτη».

20. Κατάθεση αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με σκοπό την ερμηνεία της διαθήκης του Ηλία Δουρμούση.

21. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ