Δήμος Βοΐου: Πότε πιάνουν δουλειά τα 2μηνα
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) Εργατών/ριών Καθαριότητας,για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών,στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βοΐου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης χρονικής διάρκειας.
Δείτε εδώ την απόφαση