Ποιοι 244 Δήμοι μοιράζονται 1.410.500 ευρώ για τα αδέσποτα

 
Με στόχο την προστασία «των αδέσποτων μικρών ζώων» το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε επιχορήγηση Δήμων με1.410.500,00ευρώ «για την αγορά τροφών και φαρμακευτικών σκευασμάτων».
 
Η επιχορήγηση, «σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού κ. Θεόδωρου Λιβάνιου», κατανέμεται ανά Δήμο σύμφωνα με τη λίστα που ακολουθεί κατωτέρω, ειδικά για:

– προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα που διαβιούν στα όρια ευθύνης τους,
– προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στα όρια ευθύνης τους,
– λοιπές δαπάνες αποκλειστικά για τα αδέσποτα ζώα.
«Οι λοιποί Δήμοι, θα χρησιμοποιήσουν ποσό...η συνέχεια Εδω