Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

1826: Τη νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου προς τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων


Τη νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου προς τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, μεταξύ της 10ης προς την 11η Απριλίου 1826, αποφασίζεται από τους οπλαρχηγούς και τους προκρίτους του Μεσολογγίου να γίνει η έξοδος. 
Μεταξύ των πολιορκημένων ήταν και οι Σιατιστινοί Νικόλαος Κασομούλης με τα αδέλφια του Γιώργο και Μήτρο. Τα γεγονότα που προηγήθηκαν της εξόδου τα γνωρίζουμε από το έργο του Νικολάου Κασομούλη «Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων (1821-1833)». Από το ίδιο έργο γνωρίζουμε πως κατά την έξοδο του Μεσολογγίου ο αδελφός του Μήτρος πληγώθηκε θανάσιμα.
Ο Γιώργος σώθηκε, στη συνέχεια συμμετείχε και σε άλλα πολεμικά γεγονότα και πρόσφερε πολλές άλλες υπηρεσίες στο Ελληνικό κράτος. Για τις υπηρεσίες του το 1836 του απονέμεται ο Αργυρός Σταυρός, τον οποίον και παρέλαβε. Παρακάτω παρουσιάζονται έγγραφα από τα ΓΑΚ που πιστοποιούν τα γεγονότα αυτά.

Έγγραφο 1.

Υπηρεσιακή αλληλογραφία του αρχηγείου Λαμίας προς τη Γραμματεία επί των Στρατιωτικών στην οποία αναφέρεται ότι παρελήφθη και παρεδόθη ο αργυρός σταυρός στον ανθυπολοχαγό Γεώργιο Κασομούλη

ἀριμ. 323 Ἐν Λαμίᾳ τήν 27 Μαΐου 1836

Τό ἀρχηγεῖον τῆς ὀροφ. Γραμ. Λαμίας

Πρός
Τήν ἐπί τῶν Στρατ. Γραμματείαν
Τῆς ἐπικρατείας
Ἐν Ἀθήναις

Κατά τήν ὑπ’. ἀριθ. 7820 ἀπό 18 Μαΐου μηνολογομένης ἐδιευθύναμεν τόν ἀργυροῦν σταυρόν πρός τόν ἀνθυπολοχαγόν Γεώργιον Κασομούλην καί ἐσωκλείομεν ἀπόδειξιν τῆς παραλαβῆς
Βάσος Μαυροβουνιώτης
Συνταγματάρχης

Έγγραφο 2.
Αποδεικτικό παραλαβής του αργυρού σταυρού από τον Γεώργιο Κασομούλη.

Ἀπάντησις εἰς τό 323
Ἔλαβον ὁ ὑποφαινόμενος τόν σταλθέντα μοι ἀργυροῦν σταυρόν μέ τήν ταινίαν κατά τοῦ ὑπ.ἀρ 7820 μηνολογ. 18 Μαΐου τοῦ ἐπί τῶν στρατιωτικῶν Βασιλ. γραμματείας καί ὑπ. ἀρ. 310 τοῦ ἀρχηγείου τῆς ὀροθετικῆς γραμμῆς Λαμίας.
Τήν 26 Μαΐου 1836
Γεώργιος Κασομούλης
Ἀνθυπολοχαγός

Ο ανθυπολοχαγός Γεώργιος Κασομούλης ενάμισι χρόνο μετά την βράβευσή του με τον αργυρό σταυρό και ενώ υπηρετούσε στην οροφυλακή Φθιώτιδας, φονεύτηκε στις 17 Νοεμβρίου 1837. Η είδηση του θανάτου του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3/ 1-2-1838 


Φονιάς του Γεωργίου Κασομούλη ήταν ο ληστής Καρανάσος Λοιδωρικιώτης, ο οποίος ενάμισι χρόνο αργότερα αιχμαλωτίστηκε και φονεύτηκε από ένα ληστή του. Το γεγονός δημοσιεύτηκε στις Αθηναϊκές εφημερίδες τον Μάιο του 1839. Ένα από τα δημοσίευμα αυτά είναι και το παρακάτω, που το εντοπίσαμε στην εφημερίδα ΑΘΗΝΑ, φύλλο 24 Μαΐου 1839. Στο ίδιο φύλλο, δημοσιεύεται και ο Σκοτωμός που έγινε το Πάσχα του 1839 στον ναό του Αγίου Δημητρίου.

Εκ Λαμίας 22 Μαΐου
Σᾶς δίδω τήν εἴδησιν, ὅτι ὁ ἀποκηρυγμένος Καρανάσος Λοιδωρικιώτης, ἐκεῖνος ὅστις εἶχε φονεύσει τόν ἀξιωματικόν Κασομούλην καί μετά τοῦ Χρήστου Βούλγαρη ἐχμαλώτησαν ἐπομένως τούς ἀξιωματικούς τοῦ μηχανικοῦ Ἠσαΐαν καί Πετμεζᾶν· ὁ Κακοῦργος λέγω οὗτος, Καρανάσος ἐφονεύθη ὑπό ἑνός ληστοῦ του, ὅστις πέρισυ στρατιώτης ὤν εἰς τήν ὀροφυλακήν εἶχε λιποτακτήσει καί εὑρίσκετο πάντοτε μετά τῶν ληστῶν· χθές ὁ λιποτάκτης οὗτος ἦλθε ἐνταῦθα φέρων τήν κεφαλήν τοῦ Καρανάσου στάζουσαν ἀκόμη αἷμα, καί ἐνδεδυμένος τήν σπάθην τοῦ ἰδίου φονευθέντος μέ τήν ὁποῖαν καί ἔκοψε τήν μιαράν κεφαλήν του, ἀφοῦ πρῶτον κοιμώμενος τόν ἐφόνευσε· τήν κεφαλήν ἀνεγνώρισαν πολλοί γνωρίζοντες τόν Καρανάσον καί πρόκειται ἤδη νά λάβῃ ὁ φονεύς τάς δύο χιλιάδας δρ. κατά τό διάταγμα.
Κ.
Η εφημερίδα ΑΘΗΝΑ λίγο παρακάτω από την είδηση του φόνου του φονιά του Κασομούλη αναφέρεται στον Σκοτωμό. Το κείμενο το πήρε από άλλη εφημερίδα, από την Αμάλθεια της Σμύρνης και έχει μερικά τυπογραφικά λάθη.

Εἰς τήν ἐπισκοπήν Ἐλασῶνος Σάκιστα ἔσκασαν εἰς τήν ἐκκλησίαν τό Πάσχα 70 γυναικόπαιδα ἐπειδή αἱ θύραι τῆς ἐκκλησίας ἦσαν κλεισταί, καί ἐξοδευθέντος ὅλου τοῦ ὀξυγόνου ἄμα ἀνήφθησαν τά κηρία, καθὅτι καί τό κτήριο ἦτο πολύ χαμηλόν, τούς ἔπνιξε το ἄζωτον.
Ἐκ τῆς Ἀμαλθείας.


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael