Τάμα του Έθνους: Για την προσωρινή απαγόρευση τέλεσης λειτουργιών - Συμπαράσταση στον Μητροπολίτη Κυθήρων


Καὶ μὴ χειρότερα!

25η Μαρτίου, χωρὶς ἐκκλησιασμὸ καὶ ἐθνικὴ ἑορτή ποὺ εἶναι ἀλληλένδετα!
Ἀνάστασις, χωρὶς ἐκκλησιασμό!

Πῶς ἦρθαν τὰ πράγματα!
«Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών» (Αἰσχύλου Πέρσαι 402-405).
Ὡς πότε ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες θὰ τολμοῦν νὰ ἐπικαλοῦνται καὶ νὰ ἐκμεταλλεύωνται ἀγρίως τὰ ἀνεξίτηλα πιστεύω τῶν ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ;;;;;…
ΠΑΤΡΙΔΑ  Σταχυολογήματα
Ποίαν πατρίδα κύριοι;;;;;

1.Τὴν Πατρίδα, στὴν ὁποία ἐν καιρῷ εἰρήνης......


η συνέχεια ΕΔΩ