Κληροδότημα Θεοδώρου Μανούση: Δέκα (10) υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές Λυκείων της Σιάτιστας


Ο Δήμος Βοΐου θα χορηγήσει από τα έσοδα της  Κληρονομιάς  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ σε αριστούχους μαθητές Α ́και Β ́ Λυκείων, από (18, 1 και πάνω) την προηγούμενη χρονιά για το παρακάτω σχολικό έτος καταγόμενοι από την Σιάτιστα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δ/κά μέχρι τις 15/04/2020.

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τηλ. 2465 3 50112