Βιωματικά Εργαστήρια για Γονείς στη Βιβλιοθήκη ΣιάτισταςΗ Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια» σε συνεργασία με τον κ. Νικόλαο Τσακμάκη Κοινωνικό Λειτουργό και Επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων «Ορίζοντες» θα πραγματοποιήσει βιωματικά εργαστήρια για γονείς σε δύο ενότητες : 

1η ενότητα
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00-12:30 το πρωί
Θέμα: «Δημιουργώντας υποστηρικτικό πλαίσιο για το μεγάλωμα των παιδιών»

2η ενότητα
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00-12:30 το πρωί
Θέμα: «Όρια στην Οικογένεια – η στάση του ζευγαριού»
Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια απαιτείται προεγγραφή μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Δηλώσεις συμμετοχής, πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2465021261, ή στο Δανειστικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης