Σύλλογος Λογιστών Επαρχίας Βοΐου: Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: "Επίκαιρα εργασιακά & μισθοδοτικά θέματα", την Κυριακή 16 Φεβρουαίου 2020

 
Επίκαιρα εργασιακά & μισθοδοτικά θέματα

Εισηγητής: Πέτρος Γ. Ραπανάκης,
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής
νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής , συγγραφέας


Θεματολογία
 Τα νέα πρόστιμα όπως καθορίσθηκαν με την υπουργική απόφαση αριθμ.
60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β. 4997/31.12.2019)
 Προσαύξηση αμοιβής μερικής απασχόλησης
(Άρθρο 59 Ν.4635/2019)
 Το πλαίσιο Αναγγελίας του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής
εργασίας ή τεχνικού έργου- Τα νέα έντυπα Ε12
 Παροχές σε είδος .Πότε υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές
 Ο κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο του άρθρου 103, Ν.4172/2013
 Τι ισχύει με τα επιδόματα τριετιών και το επίδομα γάμου
 Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που
παρήλθε η διάρκεια ισχύος της και δεν υπεγράφη νέα συλλογική ρύθμιση
 Βάσιμος λόγος απόλυσης – Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου
μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και την επαναφορά σε ισχύ
του θεσμού της αναιτιολόγητης καταγγελίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου
117 του Ν. 4623/2019
 Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών και βλαπτική μεταβολή (Άρθρο 58 Ν.4635/2019)
 Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας - Όρια βραχείας ασθενείας (Άρειος Πάγος 7/2019
ολομέλεια)
 Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο
ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους
 Το Εργόσημο ως μέσο ασφάλισης και η ισχύς των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
Τόπος Διεξαγωγής : Εκπαιδευτήρια Χάρη Βανίδη - Σιάτιστα
(κοντά στην εκκλησία Αγίου Δημητρίου)
 

Το κόστος Συμμετοχής ανέρχεται στα 10,00 €
 

Για δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλέφωνα 6977981998 – 6946658595 – 2468023262 – 2465022130, ή στο E-MAIL : tsiand8@otenet.gr – jmourt23@gmail.com
 

Η Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας
Ανδρομάχη Τσιώρα      Ιωάννης Μούρτος