Ακατάλληλο και το νερό "Βρέτου" και "Τσιπουτούρας"... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ! Ανακοίνωση του προέδρου της ΔΕΥΑΒ

 

Ανακοίνωση του προέδρου της ΔΕΥΑΒ για τις πηγές "Βρέτου" και "Τσιπουτούρας"
 

Εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων των πηγών υδροδότησης του δικτύου ενημερώνω τους κατοίκους κυρίως της Σιάτιστας ότι το νερό από τις πηγές Βρέτου και Τσιπουτούρας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ.
Αύριο το πρωί με την έκδοση των αποτελεσμάτων θα γνωρίζουμε από που μπορούμε να καταναλώσουμε πόσιμο νερό.