Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Παράταση 8 μηνών για το νέο καθεστώς στα Βαρέα και ΑνθυγιεινάΈως την 30η Ιουνίου 2020(αντί της 31ης Οκτωβρίου 2019) θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της η Επιτροπή που δημιούργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Τα νέα χρονικά περιθώρια καθορίστηκαν με εκπρόθεσμη Τροπολογία των Υπουργών Χρ.Σταικούρα, Αδ. Γεωργιάδη και Ι. Βρούτση, που ψηφίστηκε στη Βουλή την 24η Οκτωβρίου μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και κανένα άλλο πολιτικό κόμμα.

Η ρύθμιση, κατά τους Υπουργούς, κρίθηκε “απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας και του χρονοβόρου της διαδικασίας που απαιτείται για τον προσδιορισμό των νέων δικαιούχων κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης τόσο των νυν δικαιούχων όσο και των διεκδικητών του επιδόματος, καθώς και του τρόπου υπολογισμού και του ύψους του επιδόματος, στη βάση διαβάθμισης της έκτασης και της συχνότητας έκθεσης των εκάστοτε δικαιούχων στους παράγοντες κινδύνου που επικρατούν στους οικείους χώρους εργασίας”.

Υπενθυμίζεται ότι στην παρ.1 του αρ.18 του ν.4354/2015, ως ισχύει, βάσει σχετικής μνημονιακής δέσμευσης, προβλέπεται η λειτουργία Επιτροπής αρμόδιας για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της οποίας είναι ιδίως(α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,(β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,(γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Σύμφωνα με την παρ.9 του ίδιου άρθρου, η Επιτροπή όφειλε να υποβάλει τελική γνωμοδότηση έως την 31η Οκτωβρίου 2019, προθεσμία που τώρα πήρε παράταση.

Να σημειωθεί ότι, επιπροσθέτως, με την ίδια Εκπρόθεσμη Τροπολογία προβλέφθηκε πως στα μέλη και τους Γραμματείς της Επιτροπής καθορίζεται – από την ημερομηνία συγκρότησής τηςαποζημίωση και μάλιστα αποζημίωση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Προκαλείται, συνεπώς, κατά την Έκθεση του ΓΛΚ,δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Κατά τους υπογράφοντες Υπουργούς, η ρύθμιση ήταν “απολύτως αναγκαία δεδομένης της σημασίας του έργου της Επιτροπής, της πολυπλοκότητας των θεμάτων με τα οποία ασχολείται, καθώς επίσης και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου της”.

Μπορείτε να δείτε την ψηφισθείσα Τροπολογία ως άρθρο 212 του πολυνομοσχεδίου, στη σελίδα 190 ΕΔΩ .


airetos.gr
Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael