π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος: Με στημόνι τη προσευχή, σαΐτα τη χάρη του Θεού, χτένια τις δικές μας προσπάθειες και καμβά τὶς μέρες της ζωής μας

Δόξα σοι Κύριε! 
Κάθε μέρα περνᾶμε ἀπὸ τὸ καλὸ στὸ καλύτερο -ἀκόμη καὶ "χειρότερο" νὰ εἶναι! 
Καλύτερο εἶναι στὸ β ά θ ο ς. 

Καὶ τὸ κέντημα στὸν ἀργαλειὸ τῆς ζωῆς μας ὅλο καὶ συμπληρώνεται! 

Ἔτσι φίλοι μου: μὲ στημόνι τὴν προσευχή, σαϊτα τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, χτένια τὶς δικές μας προσπάθειες καὶ καμβὰ τὶς μέρες τῆς ζωῆς μας. 

Ἂς εὐχαριστήσουμε τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Ἀλήθεια, Ἐκεῖνον, γιὰ ΟΛΑ.