Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

ΥΠΕΣ: Ενημερωτική εγκύκλιος για τον διορισμό των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ
Ενόψει της ολοκλήρωσης των διορισμών/προσλήψεων των επιτυχόντων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και σε νπιδ αυτών, με εγκύκλιο του, ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος ενημερώνει  ότι με το άρθρο 14 του ν. 4623/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 3 της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ. 3824/3-2-2017 (Β΄272) Υπουργικής Απόφασης, ορίζοντας το χρονικό σημείο εξέτασης της συνδρομής της  ιδιότητας των υποψηφίων για την κατάληψη ειδικών κατηγοριών θέσεων (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, κ.λ.π) τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων διορισμού ή πρόσλήψης και όψι το χρόνο διορισμού/ πρόσληψης. 

Η διάταξη καταλαμβάνει και τους εκκρεμείς διορισμούς, επομένως, διοριστέοι που έχουν απωλέσει την ιδιότητα αυτή μπορούν να διοριστούν στις θέσεις ειδικών κατηγοριών της ανωτέρω Προκήρυξης.
Επισημαίνεται ότι, για τις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, κατ’ εξαίρεση, η παράταση της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών διορισμού έως 30/8/2019 (προθεσμία ενδεικτική).

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο με τις διατάξεις του νόμου 4623/2019 ρυθμίζονται – μεταξύ άλλων – θέματα σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, την απόσπαση των υπαλλήλων οι οποίοι εξελέγησαν αλλά δεν κατέλαβαν θέση ευθύνης (πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι νπδδ) .


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣaftodioikisi.gr


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael