Οι Μπουνιώτισες στην Παναγία - Σπάνια φωτογραφία πρίν 61 χρόνια!Οι Γυναίκες του "Μπούνου" μαχαλά πάνε στην Παναγία... σπάνια φωτογραφία πρίν 61 χρόνια!


https://i.imgur.com/7C0cVaQ.jpg