Σιάτιστα: Σπάνια φωτογραφία από τον 15Αυγουστο του 1969!


Η φωτογραφία είναι το 1969 από τον 15Αυγουστο στη Σιάτιστα

Η φωτογραφία είναι του κ. Μιχάλη