Σιάτιστα: Πανηγυρίζει ο ιστορικός Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 14 και 15 Αυγούστου 2019Πανηγυρίζει στη Σιάτιστα ο ιστορικός Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 14 και 15 Αυγούστου 2019


ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ