Πρωτομαγιά στη Σιάτιστα, αναδρομή στο παρελθόν


Με την ανεκτίμητη βοήθεια του Φίλιππου Ζυγούρη, θα μάθουμε πως γιορταζόταν η Πρωτομαγιά στην Σιάτιστα.
Ο Ζυγούρης στην αρχή στην σχετικής του ενότητας με τίτλο "Πρωτομαϊά" στα "Ιστορικά Σημειώματα (1)" περιγράφει πως τα τα κορίτσια πάνε να μαζέψουνε λουλούδια για να "τσακώσουν τον Μάη" στην εξοχή.


Στην συνέχεια το σημείο που αποτελεί το επίκεντρο στο οποίο γίνεται ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς είναι το ύψωμα στο οποίο βρίσκεται ο Άγιος Χριστόφορος.


Εκεί συναθροίζονται άνδρες, γυναίκες, κορίτσια και παιδιά (αγόρια), όργανα (μουσικοί) και καφετζήδες. 

Άλλοι είναι απλοί θεαταί, που μεταβαίνουν πέρα από την εκκλησιά στα πλαβοβότανα και κόβουν από τα ευώδη αυτά χόρτα, άλλοι χορεύουν και άλλοι κάμνουν οικογενειακούς και φιλικούς κύκλους και τρώγουν τις ετοιμασίες που έφεραν από τα σπίτια τους και διασκεδάζουν έως τις εσπερινές ώρες και πολλάκις έως τις νυχτερινές ώρες τραγουδούντες κοντά στα άλλα και το εξής: 
"Τώρα Μαϊά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι, 

τώρα κι ο ξένος βούλεται να πάνει στα δικά του. 

Νύχτα σελών’ το μαύρο του, νύχτα τον καλιγώνει. 

Βάζει τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά ’σημέινα 

και τα καλιγοσφύρια του ήταν μαλαματέινα." ΠΗΓΕΣ

  1. "Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, Υπό Φιλίππου Αν. Ζυγούρη" (Επιμέλεια Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου), 22.Πρωτομαϊά (σελ. 120).
Περπατώντας στη Σιάτιστα και την Ιστορία