Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Κέρδη δηλώνει μόλις 1 στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα


Δύο στις τρεις εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα δεν δηλώνουν καθόλου κέρδη στην εφορία. Το κεντρικό αυτό συμπέρασμα προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία των περσινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αφορούν το φορολογικό έτος (στη χρήση) 2017. 

Συγκεκριμένα, τα στατιστικά στοιχεία από την εκκαθάριση των περσινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, τα οποία ανακοίνωσε πρόσφατα η ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι από τα 255.018 νομικά πρόσωπα που κατέθεσαν το 2018 φορολογική δήλωση για τη χρήση του 2017 τα 163.273, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 64,02% του συνόλου, δήλωσαν είτε ζημιές είτε μηδενικά ποσά εισοδημάτων.

Ειδικότερα, 100.021 νομικά πρόσωπα (39,22% του συνόλου), δήλωσαν ζημίες συνολικού ύψους 47 δισ. ευρώ, 63.255 (24,8%) δήλωσαν μηδενικά εισοδήματα και 91.745 (35,97%) δήλωσαν καθαρά φορολογητέα κέρδη ύψους 13,368 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα εξάλλου με τα επιμέρους στοιχεία από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των περσινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων:

1) Τα 255.018 νομικά πρόσωπα δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 254,56 δισ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των φόρων που εκλήθησαν να πληρώσουν (ποσά κύριου φόρου συν ποσά προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου έτους μείον ποσά προκαταβολής φόρου έναντι του τρέχοντος έτους, που πληρώθηκαν πέρυσι) ανήλθε σε 4,19 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των προς επιστροφή φόρων έφθασε τα 651,14 εκατ. ευρώ.
2) Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση (για τη χρήση του έτους 2017) ανήλθαν σε 84.452. Οι εταιρείες αυτές δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 221,17 δισ. ευρώ. Από τις 84.452 οι 52.149 (61,75% του συνόλου) δήλωσαν είτε ζημίες είτε μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες 32.303 (38,25% του συνόλου) εμφάνισαν φορολογητέα καθαρά κέρδη ύψους 10,85 δισ. ευρώ. Από τις μη κερδοφόρες, οι ζημιογόνες ανήλθαν σε 44.211 (52,33% του συνόλου των 84.452) και δήλωσαν ζημίες συνολικού ύψους 42,58 δισ. ευρώ, ενώ οι 7.938 (9,4% του συνόλου) δήλωσαν μηδενικά ποσά εισοδήματος. 

Το συνολικό ποσό των φόρων εισοδήματος που εκλήθησαν να πληρώσουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό των προς επιστροφή φόρων έφθασε τα 554,87 εκατ. ευρώ.
3) Από τις ανώνυμες εταιρείες που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση:
α) 17.306 ήταν βιομηχανικές, μεταποιητικές και παραγωγικές με συνολικό τζίρο 127 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 10.073 (58,2% του συνόλου) εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 15,08 δισ. ευρώ, οι 722 (4,17% του συνόλου) δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες 6.511 (37,63% του συνόλου) δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 6,16 δισ. ευρώ.
β) 30.831 ήταν εμπορικές και παροχής υπηρεσιών με συνολικό ετήσιο τζίρο 165,54 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 17.333 (56,22% του συνόλου) εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 21,37 δισ. ευρώ, οι 1.241 (4,02% του συνόλου) δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες 12.257 (39,76% του συνόλου) δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 8,447 δισ. ευρώ.
γ) 873 ήταν τραπεζικές και χρηματιστηριακές, οι οποίες εμφάνισαν συνολικό ετήσιο τζίρο ύψους 28,044 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 640 (73,31% του συνόλου) εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 11,714 δισ. ευρώ, οι 29 (3,32% του συνόλου) δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες 204 (23,37% του συνόλου) δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 561,81 εκατ. ευρώ.
δ) 1.460 ήταν ασφαλιστικές με συνολικό ετήσιο τζίρο 16,35 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 834 (57,12% του συνόλου) εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 3,026 δισ. ευρώ, οι 58 (3,98% του συνόλου) δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες 568 (38,9% του συνόλου) δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 788,81 εκατ. ευρώ.
4) Πέρυσι υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος 96.875 προσωπικές εταιρείες (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες κ.λπ.) οι οποίες εμφάνισαν συνολικό ετήσιο τζίρο ύψους 26,49 δισ. ευρώ. Από τις εταιρείες αυτές οι 45.881 (47,36% του συνόλου) ήταν ζημιογόνες με τις δηλωθείσες ζημίες να φθάνουν τα 2,57 δισ. ευρώ, οι 5.170 (5,37%) δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες 45.824 (47,3% του συνόλου) δήλωσαν φορολογητέα κέρδη συνολικού ύψους 1,66 δισ. ευρώ.
5) Από τα 51.734 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση για τη χρήση του 2017, τα 1.180 (2,28% του συνόλου) δήλωσαν ζημίες συνολικού ύψους 339,46 εκατ. ευρώ, τα 43.645 (84,36% του συνόλου) δεν δήλωσαν καθόλου εισόδημα και τα 6.909 (13,35% του συνόλου) εμφάνισαν φορολογητέα κέρδη συνολικού ύψους 452,16 εκατ. ευρώ!
6) Άλλες 21.957 εταιρείες λοιπών κατηγοριών, που υπέβαλαν πέρυσι δήλωση για τη χρήση του 2017, εμφάνισαν ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 6,74 δισ. ευρώ. Οι 8.746 εξ αυτών δήλωσαν ζημίες συνολικού ποσού 1,512 δισ. ευρώ, οι 6.502 υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις και οι υπόλοιπες 13.211 εμφάνισαν φορολογητέα κέρδη συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.


 e-dimosio.grTop Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael