Η επιλογή των αποφάσεων για το μέλλον του δήμου μας. Υπάρχουν τα εργαλεία;Σε πρόσφατη ανάρτηση ανέφερα την ύπαρξη του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ, περιγράφοντας σε γενικές γραμμές την μεγάλη χρησιμότητα αυτού του εργαλείου.
Η σύνταξη του είναι επιβαλλόμενη για κάθε ΟΤΑ. Η ομάδα εργασίας που συστήνεται από κάθε ΟΤΑ αναλαμβάνει την σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου ακολουθώντας την επιστημονική μεθοδολογία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και όσα επιβάλλουν οι οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.Η ομάδα εργασίας μελετάει προσεκτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βιώνει, λειτουργεί ο Δήμος. Το αποτέλεσμα της παραπάνω εργασίας είναι η SWOT Analysis δηλαδή Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Πλεονεκτήματα, αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές.
Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που έχει ο δήμος και η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο εξωτερικό του περιβάλλον, θα τον βοηθήσουν να καλύψει τις αδυναμίες που έχει και να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες απειλές. Θα παρθούν έτσι οι αποφάσεις για την επιλογή των δράσεων, των παρεμβάσεων και των έργων για την δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Οι ευκαιρίες, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές διαχωρίζονται σε θεματικές κατηγορίες. Το φυσικό περιβάλλον, το δομημένο περιβάλλον, οι υποδομές στην συγκοινωνία, οι υποδομές στα δίκτυα κοινής ωφέλειας, οι κοινωνικές υποδομές, παιδεία – νεολαία, οι αθλητικές υποδομές, οι υποδομές πολιτισμού είναι μερικές από τις κατηγορίες που δημιούργησε η ομάδα εργασίας του δήμου μας. Η περιγραφή της μεθοδολογίας θεωρώ ότι αποκαλύπτει την χρησιμότητα του στρατηγικού σχεδιασμού.


Ο πίνακας αφορά τον πολιτισμό. Διαβάζοντας τον είναι λογικό να ρωτήσω όλους μας ποσό ρεαλιστικά ή μη κρίνουν αυτά που προέκυψαν από την ανάλυση. Είναι λογικό άραγε να λαμβάνονται αποφάσεις αγνοώντας την ανάλυση για την οποία ξοδεύτηκαν αμέτρητες εργατοώρες; Ας μην ξεχνάμε ότι εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές και το ΔΣ του δήμου μας;

Περιττό να σχολιάσω την άποψη μερικών ότι το επιχειρησιακό σχέδιο συντάχθηκε απλά γιατί είναι απαίτηση του αρμόδιου υπουργείου. Ίσως πιστεύουν ότι έχουν την μεγάλη ιδέα. Κάτι τέτοιο όμως δεν γινόταν στο παρελθόν; Τα αποτελέσματα;

Τι σκέφτονται άραγε μερικοί να κάνουν για να λύσουν τα προβλήματα του δήμου; Πως θα αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα; Πως θα εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και θα μας προστατέψουν από τις επερχόμενες απειλές;

Πως θα χαράξουν το μέλλον μας;

 
Λάζαρος Γ. Κώτσικας
Πολιτικός Μηχανικός, PhD