Σιάτιστα: Σπάνια φωτογραφία από τον 15Αυγουστο του 1969!


Η φωτογραφία είναι το 1969 από τον 15Αυγουστο στη Σιάτιστα


Η φωτογραφία είναι του κ. Μιχάληhttps://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael