Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Πατήρ Βασίλειος Λ. Βασιλείου: Καλή και Ευλογημένη Χρονιά το 2018Ένα κάθε Μήνα - Πρωτοχρονιά 2018
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῶ ἀδελφοί καί φίλοι,

      Ἡ Ἁγία Γραφή τελειώνει μέ τόν πιό γλυκό καί παρηγορητικό λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν». (Ἀποκ. Κ΄ 20) Ὁ λόγος αὐτός δείχνει τήν σφοδρή ἐπιθυμία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου, νά ἔλθει κοντά στούς ἀνθρώπους, στίς συντροφιές τους, στόν καθένα μας, μέσα μας. Εἶναι ὁ Δημιουργός μας, ὁ Πατέρας μας, ὁ ἀδελφός μας, ὁ φίλος μας. Καί ἔρχεται, ἐπειδή φύγαμε ἀπό κοντά του, ἐπειδή ἀπομακρυνθήκαμε.

     Κάποτε, μέσα στόν ἐπίγειο Παράδεισο τῆς τρυφῆς, ἐρχόταν καί ἔκανε συντροφιά μέ τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα. Καί συνομιλοῦσαν κάθε δειλινό!  Ὅμως, μετά τήν ἁμαρτία, μετά τήν παράβαση καί ἀνυπακοή τους στόν Θεό, ὁ δρόμος τῆς συναντήσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπων καταστράφηκε καί στήθηκε μεσότοιχο καί ὑψώθηκαν ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα, καί ὁ Θεός «δέν μπορεῖ» νά πλησιάσει τόν ἄνθρωπο οὔτε ὁ ἄνθρωπος νά πλησιάσει τόν Θεό.

Ὅμως, ὁ Θεός θέλει νά συναντήσει τόν ἄνθρωπο, κι ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νά βρεθεῖ μέ τόν Θεό. Καί γι’ αὐτό, μετά τό «Ναί, ἔρχομαι ταχύ» τοῦ Ἰησοῦ, ὁ πιστός ἀπαντᾶ «Ἀμήν. Ναί, ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ.»

          Στόν 41ο ψαλμό ὁ ψαλμωδός δείχνει αὐτή τήν ἀγωνία καί τήν σφοδρή ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλει νά συναντήσει τόν Θεό καί λέει: «Ὅπως τό ἐλάφι ἐπιθυμεῖ πολύ νά πιεῖ νερό σέ καθαρές πηγές, ἔτσι καί ἡ ψυχή μου θέλει νά ’ρθεῖ κοντά σου, ὤ Θεέ! Πότε θά μπορέσω νά φθάσω νά ἰδῶ τό πρόσωπό σου Θεέ;»

          Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δέν φανερώνει τίποτε ἄλλο παρά αὐτή τήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο! Παντοῦ ἱερά, ναοί, βωμοί, τελετές, θυσίες, τρόποι καί μέθοδοι συναντήσεως τοῦ Θεοῦ. Πάντοτε οἱ ἄνθρωποι ἔψαχναν νά βροῦν τόν Θεό. Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅμως, κατά ἕναν περίεργο λόγο, μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό!

           Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἀδύνατον νά βρεῖ καί νά συναντήσει τόν Θεό.  Ἐπειδή, ὁ Θεός τοῦ εἶναι ἄγνωστος. Δέν μπορεῖ νά τόν ἀνακαλύψει. Οἱ συγγραφεῖς τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς ὁμιλοῦν γιά τήν ἀποκάλυψη, τήν φανέρωση τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους. Μᾶς ὁμιλοῦν γιά τήν ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ νά συναντήσει τούς ἀποστατημένους ἀνθρώπους. Ἐπιθυμεῖ σφοδρά νά ἔλθει. Ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐγείρει τεράστια ἐμπόδια, ἔχει καταστρέψει τόν δρόμο, αὐτή τήν δίοδο τῆς ἐπαφῆς μέ τόν Θεό. Καί τώρα ὁ Θεός τοῦ ὑποδεικνύει τόν τρόπο. Πῶς θά μπορέσουν νά συναντηθοῦν.

          Στούς ἔσχατους χρόνους ἐμφανίζεται ἕνας μεγάλος ἄνθρωπος, ὁ μέγιστος τῶν Προφητῶν, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ ὁποῖος φωνάζει δυνατά, καί ἡ φωνή του διαπερνᾶ τούς αἰῶνες καί τούς τόπους, καί φθάνει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, καί λέγει: «Ἄνθρωποι, ὁ Θεός θέλει νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ. Ἑτοιμάστε τούς δρόμους, ἰσοπεδῶστε τους, βγάλτε τά ἐμπόδια, ἄν εἶναι σάν τά βουνά, χαμηλῶστε τα, ἄν εἶναι σάν τά φαράγγια, γεμίστε τα. Κάντε τούς δρόμους λείους, χωρίς λακκοῦβες, χωρίς πέτρες καί χαλίκια. Ὁ καθένας νά ἑτοιμάσει τόν δικό του δρόμο, γιά νά ’ρθεῖ ὁ Θεός, καί νά τοῦ φέρει τή σωτηρία, τή λύτρωση». Καί ὅταν τόν ρωτοῦσαν, τί ἐννοεῖ μ’ αὐτά τά λόγια καί πῶς θά μπορέσουν νά γίνουν αὐτά, τούς ἀπαντοῦσε: «Μετανοεῖτε, ἀλλάξτε τρόπο σκέψεως, τρόπο ζωῆς, διότι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει πλησιάσει, βρίσκεται ἤδη ἐδῶ», καί ὑπονοοῦσε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό!

      Τί θά πεῖ μετανοεῖτε;  Ἐνῶ σκέπτεσθε ἀντίθετα ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, σκεφτεῖτε ὅπως θέλει ὁ Θεός. Ἐνῶ ζῆτε ἀντίθετα ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ζῆστε ὅπως θέλει ὁ Θεός. Ἡ προσπάθεια νά ζήσουμε ὅπως θέλει ὁ Θεός, αὐτό εἶναι μετάνοια.

Ὅλα ἐκεῖνα πού κάνουν δύσβατο καί ἀπρόσβατο τόν δρόμο γιά νά ἔλθει ὁ Θεός, εἶναι οἱ ἁμαρτίες καί τά πάθη μας, οἱ ἐγωισμοί, οἱ ὑπερηφάνειες, οἱ κακίες μας. Κυρίως εἶναι ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀπουσία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ἄν τό ἀντιλαμβανόμασταν αὐτό, θά κάναμε τά ἀδύνατα δυνατά ὥστε νά ἀνοίξουμε τόν δρόμο, γιά νά ἔρθει ὁ Θεός στή ζωή μας, στήν ὕπαρξή μας, στήν κοινωνία μας.

           Ἄν φέρουμε τόν Θεό στή ζωή μας, ἡ ζωή μας θά γίνει Βασιλεία Θεοῦ! Θά γίνει φῶς, χαρά, ἀγάπη, μακαριότητα, ἀφθονία, αὐτάρκεια, πλοῦτος, δόξα, ἀγαλλίαση!

Ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, εὔχομαι σέ ὅλους μας, νά ἀποκτήσουμε τή μετάνοια καί νά ἐργασθοῦμε πνευματικά, καθαρίζοντας τόν δρόμο, πετάζοντας τά ἐμπόδια, ὥστε νά μπορέσει νά περπατήσει καί νά μᾶς πλησιάσει ὁ ἐρχόμενος Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός, νά τόν φέρουμε στή ζωή μας!


Καλή ἀρχή! Καλό ξεκίνημα!

Μέ πολλές εὐχές καί εὐλογίες,

γιά τήν εὐόδωση τοῦ ἔργου τῆς ἑτοιμασίας τοῦ δρόμου,

γιά τόν ἐρχομό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ!      
                                               

 ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου         

H γέννηση του Χριστού ας σημάνει την αρχή για μια καλύτερη ζωή και το 2018 ας είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, χαρά, πίστη, ελπίδα και αγάπη για όλους μας. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Aπό την φωνή της Σιάτιστας Siatista-InfoTop Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael