Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Πάρκο Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας: Για να μη ξεχνούμε όσους μας ευεργέτησαν (φωτo)


Ένας ευεργέτης που … σχεδόν τον έχουμε ξεχάσει…ο Νικόλαος Δήμου.
 

Για τον ευεργέτη αυτόν δεν τηρήσαμε το ρητό που φαίνεται στην οθόνη!
Να μνημονεύεις την ευεργεσία την οποία δέχτηκες!!!
Ο Νικόλαος Δήμου ήταν γιος του Δήμου Γκαργκατσούια και της Καλλιόπης Πάντου Δελινίκου, εγγονός (από τη μεριά του πατέρα του) της Βασιλικής, αδελφής του μεγάλου ευεργέτη Τραμπαντζή. 


Σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής του, είχε ως επίθετο το όνομα του πατέρα του Δήμου, όπως μας
πληροφόρησε η ιατρός κ. Νίνα Ν. Δάρδα.


Τον Απρίλιο του 1931 διαβάζουμε στην εφημερίδα Μακεδονία Ο κ. Ν. ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΕΙ ΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ Απρίλιος— Εις την δημοσιευθείσαν προχθές ανταπόκρισίν μας, περιεγράψαμεν εν ολίγοις τα ανθρωπιστικά αισθήματα του πατριώτου μας κ. Ν. Δήμου.
Ιδού όμως ότι η ευγενής αυτή φυσιογνωμία δεν περιώρισε την εκ 50.000 δραχμών δράσιν της.
 

Διότι, εκτός της πλατείας Φούρκας, ήτις παρουσιάζει ένα έργον εκπολιτιστικόν, ο κ. Δήμου προχωρών, διέθεσεν εις την Κοινότητα Σιατίστης και άλλα υπέρογκα χρηματικά ποσά, διά να περιορισθή ο πέριξ της Αγίας Τριάδος χώρος και να χρησιμοποιηθή ως πάγιον φυτώριον διά την βαθμιαίαν αναδάσωσιν των πέριξ της Σιατίστης γυμνών ορέων.
 

Ο κ. Δήμου, το όνομα του οποίου ευλαβώς προφέρεται από κάθε Σιατιστέα, παρήγγειλεν επίσης εις Θεσσαλονίκην σεβαστόν αριθμόν καθισμάτων, τα οποία θα στολίσουν την πλατείαν Φούρκας.

Η Κοινότης Σιατίστης σκέπτεται, ως επληροφορήθημεν, να τιτλοφορήση την πλατείαν ταύτην Πλατεία Νικολάου Δήμου εις ανταμοιβήν των όσων εδαπάνησεν ο κ. Δήμου δια την διεύρυνσιν και κατασκευήν της και ιδιαιτέρως διά την παροχήν εις τας εργατικάς χείρας εργασίας ήτις θα επιτρέψη εις πολλάς οικογενείας να εορτάσουν το Πάσχα με εξασφαλισμένον το ψωμί τους.
 

Από φωτογραφία που μας προμήθευσε η συμπολίτισσά μας κ. Νίνα Ταχμιντζή φαίνεται πως πράγματι η πλατεία Φούρκας ονομάσθηκε Πλατεία Νικολάου Δήμου και εντοιχίστηκε σχετική πλάκα.


Στο γνωστό βιβλίο του Φίλιππου Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης διαβάζουμε ότι μεταξύ άλλων
«Ο Νικόλαος Δήμου ….. Έκαμε το Πάρκο, < είναι το Πάρκο της Χώρας δίπλα
στο Τραμπάντζειο το οποίο οι παλιοί Σιατιστινοί ονόμαζαν Πάρκο Δήμου> 
όπου ευρίσκουν οι κάτοικοι αναψυχή τις μέρες του θέρους, και έδωκε μ’ αυτό μορφήν πόλεως στην πατρίδα του, αγόρασε <και> κατεδάφισε τα προ του Αγίου Νικολάου εργαστήρια και έτσι έδωκε την πρέπουσα εμφάνιση στο ναό.siatista-info
 

Τακτοποίησε στη Σχολή μέρος για τα συσσίτια των μαθητών. Επεσκεύασε τον νάρθηκα του Αγίου Μηνά, …….»

Όταν έγινε η ανάπλαση της περιοχής της Φούρκας και έπαυσε να υπάρχει η πλατεία Δήμου η πλάκα μεταφέρθηκε στο πάρκο Νικολάου Δήμου γιατί και το πάρκο ήταν αποτέλεσμα Δωρεάς του ευεργέτη Δήμου και οι μνήμες των ευεργεσιών του ήταν νωπές ακόμα. Η κοινωνία αισθανόταν την ανάγκη της
ύπαρξης της αναμνηστικής τιμητικής πλάκας.Η νέα ανάπλαση του πάρκου πριν λίγα χρόνια εξαφάνισε την πλάκα χωρίς αντίδραση από κανέναν μας αφού η αδύναμη μνήμη μας ξέχασε τον ευεργέτη Νικόλαο Δήμου. Το πάρκο απλά επειδή είναι κοντά στον στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου βαφτίστηκε με άγνοια και χωρίς δεύτερη σκέψη από τους τεχνοκράτες του Δήμου Σιατίστης ως πάρκο Αγίου Δημητρίου.
 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμφανιζόμαστε αδιάφοροι και, χωρίς πρόθεση βέβαια, αλλά αγνώμονες στους ευεργέτες μας, ευεργέτες που φρόντιζαν να βοηθήσουν χωρίς να υποτιμήσουν αυτόν που βοηθούσαν. Ο Νικόλαος Δήμου δεν μοίραζε ελεημοσύνες αλλά έδινε χρήματα να γίνονται έργα να δουλεύουν και να κερδίζουν το ψωμί τους με αξιοπρέπεια οι αδύναμοι οικονομικά συμπολίτες του.
 

Ας είναι!!!
Μπορεί και να ξαναθυμηθούμε τον ευεργέτη. Ποιος ξέρει;;;

siatistanews.gr*Αναδημοσίευση από το 2017https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael