Δικαστική απόφαση απάλλαξε από τις υποχρεώσεις του εγγυητή "κόκκινου" δανείουΤου Παναγιώτη Στάθη

Μια – πρωτόγνωρη- απόφαση πλήρους απαλλαγής εγγυητή κόκκινου δανείου, για μη τήρηση προϋποθέσεων εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών. 


Η νομική βάση της απόφασης που αφορά πρόσωπο το οποίο εγγυήθηκε  δάνειο τρίτου προσώπου που έπαψε να τα πληρώνει εδράζεται στη μη τήρηση σειράς προϋποθέσεων.

Πρόκειται για μια νομική ντρίπλα που στηρίζεται στο άρθρο 866 ΑΚ σύμφωνα με το οποίο "…εκείνος που εγγυήθηκε για αόριστο χρόνο μπορεί, όταν γίνει απαιτητή η κύρια οφειλή, να αξιώσει από τον δανειστή να επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του μέσα σε ένα μήνα και να συνεχίσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη διαδικασία. Αν ο δανειστής δεν συμμορφωθεί με την αξίωση του εγγυητή, ο εγγυητής ελευθερώνεται."

Τι σημαίνει.... 

 

η συνέχεια στο capital.gr

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael