Πενθήμερη πρόσληψη προσωπικού κατά το μήνα Αύγουστο 2020


Την πρόσληψη στο Δήμο Βοΐου από 17/08/2020, των κάτωθι ατόμων Εργατοτεχνικού Προσωπικού, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων,εποχιακών ή κατεπειγουσών αναγκών, στο Δήμο ΒΟΪΟΥ,κατά το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ του έτους 2020 και μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος το μήνα.




Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ





https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael