Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 29η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία: «Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου» για το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βοΐου. 

2. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου (ανάγκες πυροπροστασίας). 

3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου – γραφείου, σχολικής περιουσίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας. 

4. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης από το Δήμο, ακινήτου για την δημιουργία χώρου πάρκινγκ στη Σιάτιστα. 

5. Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων – ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 873/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 

6. Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος «Γεωργίου Καραγιάννη» 

7. Έγκριση κατάρτισης σύμβασης έργου χωρίς την διεξαγωγή διαγωνισμού, για την συντήρηση και την προστασία του ακινήτου του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» 

8. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Μονομελούς (Τμήμα Β΄) Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (αριθμ. κλήσης 671/18.05.2020). 

9. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Μονομελούς (Τμήμα Β΄) Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (αριθμ. κλήσης 677/18.05.2020). 

10. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής για το έργο: «αντικατάσταση στέγης κοινοτικού καταστήματος Γαλατινής» 

11. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

12. Υποβολή πρότασης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» - Άξονας προτεραιότητας 4 – «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια)» 

13. Υποβολή πρότασης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» - Άξονας προτεραιότητας 4 – «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια)»

14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» 

15. Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην Αθήνα - Έγκριση δαπάνης . 

16. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael

Ακολουθήστε μας στο GoogleNews και μάθετε τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν!