Εισήγησή του Στάθη Κωνσταντινίδη στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (βίντεο)


Η εισήγησή του Στάθη Κωνσταντινίδη στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις."
Στάθης Κωνσταντινίδης 
Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης