Φιλόδημος ΙΙ: οι 9 νέες εντάξεις έργων (Πίνακας)Συνεχίστηκαν οι εντάξεις έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον “Φιλόδημο ΙΙ” και την προηγούμενη εβδομάδα, περιοριζόμενες όμως μόνο σε μία Πρόσκληση του Προγράμματος.  Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 27 Απριλίου μέχρι και το πέρας της εβδομάδας, δημοσιεύθηκαν συνολικά εννέα (9) Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που εντάσσουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στην Πρόσκληση XI του “Φιλόδημου ΙΙ”.

Ο AIRETOS κωδικοποίησε τα βασικά δεδομένα των Αποφάσεων, στον Πίνακα που ακολουθεί:ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ XI ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”

« Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019 »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
26838/29.4.2020
Δήμος
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, συντήρηση και αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού Κ2 στη Θέση Μέγα Υδρί στη Δ.Ε. Εσπερίων»
2.000.000,00 €
26747/29.4.2020
Δήμος
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
«Τεχνικά Έργα υποδομής – μελέτες και αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
1.000.000,00 €
26725/29.4.2020
Δήμος
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
«Έργα τοπικής ανάπτυξης Δήμου Ληξουρίου»
2.010.000,00 €
(εκ των οποίων 10.000,00 είναι ίδιοι πόροι του Δήμου)
26826/29.4.2020
Δήμος
ΣΕΡΒΙΩΝ
«Βελτίωση έργων υποδομής και προμήθεια μηχανήματος έργου Δήμου Σερβίων»
1.406.900,00 €
(εκ των οποίων 406.900,00 είναι ίδιοι πόροι του Δήμου)
26757/29.4.2020
Δήμος
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
«Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες Δήμου Βελβεντού»
3.515.400,00 €
(εκ των οποίων 1.515.400,00 είναι ίδιοι πόροι του Δήμου)
26812/29.4.2020
Δήμος
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
«Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και φορητών πρατηρίων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Λέσβου»
1.999.996,00 €
26802/29.4.2020
Δήμος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
«Έργα τοπικής ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου»
1.000.000,00 €
26791/29.4.2020
Δήμος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
«Δράσεις τοπικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Σάμου»
1.000.000,00 €
26778/29.4.2020
Δήμος
ΣΑΜΗΣ
«Έργα – Προμήθειες τοπικής ανάπτυξης Δήμου Σάμης»
2.000.000,00 €

airetos.gr