Το ΚΚΕ για την αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι παραγωγοί της περιοχής Μεσόβουνου Βερμίου στις 16/6/2019


Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το κείμενο υπογραφών παραγωγών περιοχής Μεσόβουνου Βερμίου με το οποίο ζητούν τη δίκαιη αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες τους από τη χαλαζόπτωση της 16/6/2019.

Οι καταθέτοντες βουλευτές