ΦιλόδημοςΙΙ: οι 68 νέες εντάξεις έργων σε μία εβδομάδα (ΠΙΝΑΚΕΣ)
Σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκανκατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδαςγια την ένταξη έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε έξιΠροσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.
 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 68Αποφάσειςτου Υπουργείου,που εντάσσουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις III, IV, V, VII, VIIIκαι IXτου “Φιλόδημου II”

Ο AIRETOSτις κωδικοποίησε και στους Πίνακες που ακολουθούν σας ενημερώνει για τα βασικά δεδομένα τους:
Α] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»