Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 13η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: 


Ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος. 


· Φάκελος με την εισήγηση του θέματος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βρίσκεται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης και Τσοτυλίου.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

Κάντε μια ΔΩΡΕΑ οποιοδήποτε ποσού στο Siatista-Info και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε...