Για την στάση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά το ψήφισμα του Συλλ. Δημ. Υπαλλήλων Δήμου ΚοζάνηςΤην Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο κατατέθηκε ψήφισμα της πλειοψηφίας στο Δ.Σ του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Κοζάνης για το άρθρο 178 του νομοσχε-δίου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» που δίνει την δυνατότητα στα δημοτικά συμ-βούλια «κατά την κρίση τους» και χωρίς αιτιολόγηση να εκχωρoύν σε ιδιώτες τις υπηρεσίες κα-θαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου. 

Το άρθρο αυτό είναι ένα από τα 213 που περιλαμβάνει ο νόμος πλέον οδοστρωτήρας. Η μια του πλευρά αφορά σε νέα προνόμια προς τους μονοπωλιακούς ομίλους (περιορισμός περι-βαλλοντικών ελέγχων, fast track διαδικασίες για επενδύσεις, ηλεκτρονικά μητρώα κ.α). Η δεύ-τερη του πλευρά αφορά μια σφοδρή επίθεση στους μισθούς και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Καταργεί στην ουσία τις ΣΣΕ αφού σε πολλές περιπτώσεις υπερισχύουν οι τοπικές συμβάσεις (βλέπε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες- γκέτο), οι επιχειρησιακές συμβάσεις κ.α. Εισάγει το φακέλωμα των εργαζόμενων που συνδικαλίζονται, μετατρέπει τον εκάστοτε υπουργό σε απόλυτο ρυθμιστή ακόμα και των υποθέσεων των σωματείων, καταργεί την κυριακάτικη αρ-γία για εργαζόμενους στον κλάδο της αποθήκευσης και μεταφορών και η λίστα δεν έχει τέλος από τις αντεργατικές διατάξεις που προβλέπει και μετατρέπει τη ζωή των εργαζομένων σε μια σύγχρονη σκλαβιά. Το πολυνομοσχέδιο στην ουσία σηματοδοτεί το γεγονός ότι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα πλήρωσαν την καπιταλιστική κρίση τώρα θα πληρώσουν και την καπιτα-λιστική ανάπτυξη . 

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη η Λαϊκή Συσπείρωση αιτήθηκε το πολυνομοσχέδιο να έρθει ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να τοποθετηθούν ολοκληρωμένα όλες οι παρατάξεις. Όμως όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις έκαναν προσπάθεια να μην γίνει συζή-τηση για την ουσία του πολυνομοσχεδίου και να τοποθετηθούμε μόνο στο ψήφισμα των εργα-ζομένων. Η Λαϊκή Συσπείρωση έκανε προσπάθεια να συζητηθεί η ουσία του πολυνομοσχεδίου και τις συνέπειες που θα έχει για τους εργαζόμενους και το λαό. 

Το ψήφισμα που κατέθεσε η πλειοψηφία του Δ.Σ του Σωματείου επικέντρωνε μόνο στο άρθρο 178 και δεν έκανε καμία αναφορά στις υπόλοιπες αντεργατικές ρυθμίσεις που δίνουν συ-ντριπτικό χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, δεν έκανε καμία αναφορά για την κατάργη-ση στην ουσία των ΣΣΕ και τις μειώσεις μισθών. Όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των υπηρε-σιών αναφέρεται μόνο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες που πληρώνει ο λαός, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα των υπόλοιπων δημοτικών υπηρεσιών, ενώ δεν κάνει λόγω για τις ήδη ιδιωτικοποιη-μένες υπηρεσίες (π.χ εργολάβος στο πράσινο.). Ταυτόχρονα κάνει κριτική στην κυβέρνηση για το ότι προχώρησε στην νομοθέτηση χωρίς να προχωρήσει σε διαβούλευση με τις δημοτικές αρ-χές και τους εργαζόμενους καλλιεργώντας την λογική της κοινωνικής συναίνεσης, το ρόλο των σωματείων ως «κοινωνικού εταίρου» για να περνάνε αυτά τα μέτρα με τις λιγότερες αντιδράσεις. 

Με βάση τα παραπάνω η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό αφού έκρινε το ψήφισμα σαν ελλιπέστατο, ότι κρύβει την ουσία του πολυνομοσχεδίου και αφήνει ανοιχτό το ζήτημα ιδιωτικο-ποιήσεων κάτω από «ευνοϊκότερους όρους». Θα έπρεπε να προβληματίσει τους εργαζόμενους ότι όλες οι άλλες παρατάξεις που είναι υπέρ των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), παρατάξεις που είναι υπέρ των Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών, δημοτικοί σύμβουλοι που είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων και της επιχειρηματικής λειτουργίας των δήμων υπερψήφισαν το ψήφισμα των εργαζομένων. Εμείς έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει, ότι ο Κλεισθένης θα έχει αυτές τις συνέπειες για το λαό και τους εργαζόμενους στους Δήμους όταν όλοι οι άλλοι το θεωρούσαν μια πρόκληση και ευκαιρία. Διαχρονικά είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων στους αγώνες τους για τα δικαιώματα τους.