ΕΣΠΑ: Επιδότηση έως και 60.000 ευρώ σε άνεργους του ΟΑΕΔΟικονομικά εφόδια για την ίδρυση δικής τους επιχείρησης σε νέους άνεργους δίνει το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στο πρόγραμμα - προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ- έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου του 1991.

Η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
Αγροδιατροφή Ενέργεια Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιβάλλον Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Υγεία – Φάρμακα Υλικά

Κατασκευές
Η ενίσχυση θα αφορά:
Τον μηχανολογικό εξοπλισμό (Η/Υ, Software, μηχανήματα, κ.α)
Το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή τηλεφωνία
Τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, κ.α.)
Τις δαπάνες προβολής και δικτύωσης
Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)Τον γενικό εξοπλισμό (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
Τις παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ Αμοιβές τρίτων Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

Να γίνει έναρξη στη ΔΟΥ Δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
 
Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.dikaiologitika.gr