55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης μέσα από τα 14 ανοικτά προγράμματα του ΟΑΕΔ


Δεκατέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά για την υποβολή αιτήσεων   ενδιαφέροντος   από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολουμένους καθώς και ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συνολικά, 55.489 θέσεις των προγραμμάτων παραμένουν αδιάθετες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα με την ένταξή τους στις εν λόγω δράσεις. 

Μεταξύ των κυριότερων  προγραμμάτων, που παραμένουν ανοιχτά και συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικές ενισχύσεις για την  αύξηση της απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα,περιλαμβάνονται τα εξής:

Κλικ εδώ για να δείτε τα προγράμματα του ΟΑΕΔ