Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Αιτήματα Προσλήψεων στους ΟΤΑ για το 2020 – Ξεκινά η διαδικασία


Έγγραφο προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και προς την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών την 31η Οκτωβρίου με αντικείμενο την « προεργασία ενόψει υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 
Το έγγραφο έρχεται σε συνέχεια σχετικής Επιστολήςτης Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα για το ίδιο θέμα, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ , και ενημερώνει ότι για τη σχετική προεργασία:

- θα πρέπει να εφαρμοστούν από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ειδικότερες οδηγίες που τους στάλθηκαν συνημμένες από το ΥΠΕΣ,
- για την προετοιμασία εγγραφής των αιτημάτων τους, θα πρέπει  να χρησιμοποιηθεί, ως εργαλείο προεργασίας, συγκεκριμένο αρχείο excel
Επισημαίνεται ότι από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικούεξαιρούνται:
- οι προσλήψεις σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του αρ.91 του ν.4583/2018 (ένταξη Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”) ως ισχύει
- οι προσλήψεις σε ανταποδοτικές Yπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του αρ.24 του ν.4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 Προκήρυξης (γνωστές ως “ουρά της 3Κ”).
Αντιθέτως, εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό, οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ Α΄ και Β’ Βαθμού.
Να σημειωθεί ότι, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4623/2019 στις αρμοδιότητες των οργάνων των ΟΤΑ, και ειδικότερα το αρ.3 αυτού, για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων απαιτείται:
- για θέσεις των Δήμων: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτωντων Δήμων: Απόφαση του οικείου Συμβουλίου
- για θέσεις των Περιφερειών: Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,
- για θέσεις Νομικών Προσώπων των Περιφερειών: Απόφαση του οικείου Συμβουλίου.
Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των θέσεων, τόσο για το έτος 2020 όσο και κάθε επόμενο έτος.

Αναφορικά με τον έκτακτο προσωπικό, οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησηςδεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων) είτε εγκρίνονται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.).

Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. Διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κλπ. 

Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Τα αιτήματα αυτά θα υποβληθούν μέσω της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, για την οποία θα ακολουθήσει σχετική Εγκύκλιος.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα κληθούν να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το Φορέα τους, όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως “εποπτεύων” αυτών Φορέας.

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και τους Συνδέσμους ΟΤΑ, ως “εποπτεύων” αυτών Φορέας - και άρα αρμόδιος για την καταχώρηση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή - έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για “εποπτευόμενο” από αυτή Νομικό Πρόσωπο.

Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα κληθεί να καταχωρήσει στην εφαρμογή το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της (καθώς και για τα “εποπτευόμενα”, από την Περιφέρεια, Νομικά Πρόσωπα).