Εφημερίδα «Bild»: Ο Υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου


Τον HORST SEEHOFER, τὸν συντηρητικὸν Ὑπουργὸν Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας, ἄν ἦταν στὴν Ἑλλάδα, εἰδεχθέστατα φασιστόμουτρα μαρξιστικῆς νοοτροπίας θὰ τὸν διέσυραν συστηματικῶς ὡς ρατσιστή, χουντικό, μαῦρο φασίστα καὶ τὰ τοιαῦτα σατανικὰ φληναφήματα, ὅπως εἶναι συνηθισμένοι νὰ ἀποφθέγγωνται ὡς ἐξ καθέδρας εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ὅπου οἱ πάντες ἔχουν ἄκρα ἀσυδοσία. καὶ διασύρουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψιν ὅσων συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ μιᾶς ἀκεραίας Ἑλλάδος.

Προφανῶς εἶναι ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐνεργοῦν κατ’ἐντολὴν αὐτῶν.
Ἤδη πλέον οἱ πάντες ἀναγκάζονται νὰ παραδεχθοῦν ὅτι ἀπὸ τοὺς μετανάστες μόνον 1 – 2 % προέρχονται ἀπὸ τοὺς δυστυχεῖς ἀνθρώπους τῆς Συρίας. 

Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἀξιολύπητα πλάσματα ἀπὸ τὶς ὑποσαχάριες χῶρες, ἀπὸ τὸ Μαρόκο, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ἀφγανιστάν κλπ., οἱ ὁποῖοι δὲν εἰσέρχονται ἐδῶ, ἐπειδὴ κινδυνεύει ἡ ζωή τους, ἀλλὰ εἶναι οἰκονομικοὶ μετανάστες, οἱ ὁποῖοι εἶναι λαθρομετανάστες καὶ μᾶς τοὺς στέλνει ὁ ὁμόαιμός μας σχιζοφρενὴς Ἐρντογάν, γιὰ νὰ εἰσέρχεται εἰς τὴν Τουρκία ἐμμέσως συνάλλαγμα καὶ νὰ ἐπιβιώνουν στρατιὲς ὁλόκληρεςς δουλεμπόρων.
Οἰ δουλέμποροι πρέπει νὰ περικυκλώνωνται ἀπὸ ταχύπλοα τοῦ Ναυτικοῦ γιὰ νὰ συλλαμβάνωνται αὐτοὶ οἱ ἐγκληματίες δουλέμποροι, νὰ πληρώνουν τεράστια πρόστιμα, εἰς περίπτωσιν δὲ ὑποτροπῆς κάθε φορὰ νὰ διπλασιάζωνται καὶ πολλαπλασιάζωνται τὰ πρόστιμα γιὰ αὐτοὺς. Νὰ ἐργάζωνται σὲ πολὺ βαριὲς χειρονατικὲς ἐργασίες γιὰ νὰ καλύπτωναι τὰ ἔξοδα καταδιώξεως των.

Μετὰ τὴν ἐκεχειρία θὰ τὰ ποῦμε ἐκτενέστερα...Η συνέχεια ΕΔΩ