Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ την ισοτιμία πτυχίων εξωτερικού


ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


Θέμα: Για την ισοτιμία πτυχίων εξωτερικού


Με διάφορες υπουργικές αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα αναγνωρίστηκαν τα πτυχία 5ετών σπουδών (Πολυτεχνεία, Γεωπονικές Σχολές κ.α.) ως «ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου» (integrated master). Δεν προβλέφθηκε ωστόσο το ίδιο για απόφοιτους με τίτλους σπουδών του εξωτερικού από Πανεπιστήμια για τα οποία υπάρχει σχετική ισοτιμία, αντιστοίχιση και αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και πλέον ΔΟΑΤΑΠ. 

Αποτέλεσμα είναι αρκετές εκατοντάδες απόφοιτοι με αναγνωρισμένα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους απόφοιτους των ισότιμων τίτλων και να υπολείπονται σε προσόντα στις προκηρύξεις του δημοσίου, παρ’ όλη την ισοτιμία των πτυχίων τους.
Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια της πολιτικής της προηγούμενης, αλλά και της σημερινής κυβέρνησης, της πολιτικής που ασκούν όλες οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στοιχιζόμενες στις κατευθύνσεις Ε.Ε. και ΟΟΣΑ. Η πολυκατηγοριοποίηση των πτυχίων και των αποφοίτων, οι διάφορες ταχύτητες πανεπιστημιακών Τμημάτων, στο ίδιο μάλιστα επιστημονικό αντικείμενο, που αποτελεί επιταγή των εργοδοτών για να πιέζουν πολλαπλά και τους υψηλά ειδικευμένους εργαζόμενους, πλήττει πρώτα και κύρια τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει: 

· Για την πραγματική και ουσιαστική ισοτιμία των πτυχίων των αποφοίτων εξωτερικού, για τα οποία υπάρχει ισοτιμία ή/και αντιστοιχία με πτυχία integrated master. Να προσαρμοστούν αντίστοιχα οι μοριοδοτήσεις για προσλήψεις και διαδικασίες εξέλιξης στο δημόσιο, και όπου αλλού είναι απαιτητό.
· Ώστε να παρθούν άμεσα μέτρα για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο επάγγελμα με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο, χωρίς επιπλέον κύκλους σπουδών, πιστοποιητικά και καταρτίσεις.Οι Βουλευτές

Γιάννης Δελής
Κομνηνάκα Μαρία
Συντυχάκης Μανώλης