Δ.Ε.Υ.Α.Β: Ρύθμιση οφειλών με ευνοικούς όρους


Σύμφωνα με τον Νόμο 4611/2019 και την απόφαση 165/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β ενεργοποιήθηκε από 24/5/2019 η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 100 δόσεις και ελάχιστο ποσό καταβολής 20€ με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής όπως φαίνεται παρακάτω.


1. Εφάπαξ Πληρωμή:
Ποσό Διαγραφής (100% των προσαυξήσεων)


2. Πληρωμή σε 2 έως 24 δόσεις
Ποσό Διαγραφής (80% των προσαυξήσεων)


3. Πληρωμή σε 25 έως 48 δόσεις
Ποσό Διαγραφής (70% των προσαυξήσεων)


4. Πληρωμή σε 49 έως 72 δόσεις
Ποσό Διαγραφής (60% των προσαυξήσεων)


5. Πληρωμή σε 73 έως 100 δόσεις
Ποσό Διαγραφής (50% των προσαυξήσεων)


Η ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους ισχύει εώς 16 Σεπτεμβρίου.