Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο Δημοτικό Σχολείο Καλονερίου – Μικροκάστρου
Ανακοινώνεται ότι ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά (2019 – 2020) στο Δημοτικό Σχολείο Καλονερίου – Μικροκάστρου  θα γίνει ως εξής:

α) Αγιασμός στο διδακτήριο Καλονερίου για την  Α΄,  Β΄ και Γ΄  τάξη.
     Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα  9:30 π.μ.

β) Αγιασμός στο διδακτήριο Μικροκάστρου για την  Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη.
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:30 π.μ.

Η μεταφορά των μαθητών (Α΄- Β΄- Γ΄) από το Μικρόκαστρο στο Καλονέρι θα γίνει στις  9 π.μ.
Η μεταφορά των μαθητών (Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄) από το Καλονέρι στο Μικρόκαστρο θα γίνει στις  10 π.μ.

Ο διευθυντής του σχολείου
Κωνσταντινίδης Χριστόφορος