Λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 η ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους στη Δ.Ε.Υ.Α.ΒΣύμφωνα με τον Νόμο 4611/2019 και την απόφαση 165/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β ενεργοποιήθηκε από 24/5/2019 η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 100 δόσεις και ελάχιστο ποσό καταβολής 20€ με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής όπως φαίνεται παρακάτω.


1.    Εφάπαξ Πληρωμή:              

Ποσό Διαγραφής (100% των προσαυξήσεων)       


2.    Πληρωμή σε 2 έως 24 δόσεις                

Ποσό Διαγραφής   (80% των προσαυξήσεων)       


3.    Πληρωμή σε 25 έως 48 δόσεις              

Ποσό Διαγραφής   (70% των προσαυξήσεων)       


4.    Πληρωμή σε 49 έως 72 δόσεις              

Ποσό Διαγραφής   (60% των προσαυξήσεων)


5.    Πληρωμή σε 73 έως 100 δόσεις           

Ποσό Διαγραφής   (50% των προσαυξήσεων)       

 

 Η ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους ισχύει εώς 16 Σεπτεμβρίου.